Damian Wojciech Dudała

 

Założyciel i CEO SOC TECH LAB

Menedżer oferty IT

 
Założyciel i CEO Fundacji SOC TECH LAB (wcześniej Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego). Pracuje jako Green Digital Designer i Social & UX Researcher. Projektuje i implementuje zielone produkty cyfrowe. Prowadzi audyty dojrzałości cyfrowej, potrzeb cyfrowych i szkolenia dla biznesu w zakresie transformacji cyfrowej, m.in. w ramach Akademii Menadżera MMŚP Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Absolwent międzynarodowych programów, w tym m.in.: Digital Transformers zrealizowanego przez SALTO Inclusion & Diversity Resource Centre, Social Innovation Brokers by  Linking Foundation (Polska) i ECWT (Norwegia), programu Platform Cooperatives Now Mondragon Unibertsitatea & Cooperative Digital Economy at The New. Absolwent Wydziału Innowacji Fundacji Stocznia. Członek mySociety –  Action Lab #4, zrzeszającego ekspertów i badaczy technologii obywatelskich. Jako Mobilny Doradca Sektora 3.0 od 2019 r. (programu FRSIPolsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności) wspiera organizacje w podnoszeniu ich kompetencji cyfrowych.