Rozwiązania cyfrowe dla biznesu

Specjalizujemy się w projektowaniu i tworzeniu innowacyjnych produktów cyfrowych, które pomagają w rozwoju biznesu. Pracujemy z najnowszymi technologiami, trendami i sztuczną inteligencją, aby dostarczyć najlepsze rozwiązania dla naszych klientów.

Transformacja Cyfrowa Organizacji

Audyt dojrzałości cyfrowej organizacji

Określamy stopień wykorzystania cyfrowych technologii, procesów i zasobów do poprawy efektywności biznesowej, zwiększenia konkurencyjności i zwiększenia zadowolenia klientów.
Dojrzałość cyfrowa to stopień, w jakim organizacja jest zdolna do efektywnego wykorzystania cyfrowych technologii i rozwiązań do poprawy jakości usług, zwiększenia efektywności i automatyzacji procesów, a także do szybkiego reagowania na zmiany rynkowe.

Zielona transformacja cyfrowa

Prowadzimy audyt pod kątem zdolności organizacji do wykorzystania cyfrowych technologii i rozwiązań do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, takich jak redukcja emisji gazów cieplarnianych, poprawa efektywności energetycznej i ochrona środowiska.

Dostępność cyfrowa

Prowadzimy weryfikację i ocenę stopnia dostosowania stron internetowych, aplikacji i innych produktów cyfrowych klienta do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i osób starszych, tak aby zapewnić im równy dostęp do zawartości i funkcjonalności.

Webflow WordPress Website

Przyjazny interfejs i elastyczność

Tworzymy unikalne projekty dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta.

Przy tworzeniu stron i aplikacji internetowych wykorzystujemy narzędzia, które pozwalają np. na zarządzanie treścią przez klienta (CMS).

Implementacja narzędzi SEO

W naszych produktach implementujemy narzędzia do optymalizacji pozycji strony w wynikach wyszukiwania, co pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału strony w wyszukiwarkach.

Szeroki zakres integracji

Oferujemy integrację z innymi narzędziami, takimi jak np. Google Analytics 4, Hotjar, Ecometrixo, co umożliwia lepsze zarządzanie, monitorowanie i analizowanie działań na stronie.
Przy współpracy długoterminowej oferujemy profesjonalne i cykliczne raporty i analizy.

Obsługa i wsparcie techniczne

Po wdrożeniu rozwiązania oferujemy dostępność pomocy technicznej i dokumentacji, ułatwiającej rozwiązywanie problemów, co pozwala na szybkie i skuteczne rozwiązanie ewentualnych problemów.
Oferujemy również pełną obsługę techniczną w ramach współpracy długoterminowej.

Webflow

WordPress

Bubble

Divi

Google Analytics

HTML & CSS

UI/UX Design

Projektowanie interfejsu użytkownika

Opracowujemy estetyczny, dostępny i intuicyjny projekt, który jest atrakcyjny i łatwy w obsłudze dla użytkowników.

Testowanie i badanie użytkowania

Wykorzystujemy jakościowe i ilościowe metody badawcze, jak np. testy użytkowe i ankiety, aby poznać potrzeby i preferencje użytkowników.

Optymalizacja doświadczeń użytkownika

Zwiększamy efektywność i przyjemności z korzystania z produktu cyfrowego poprzez dostosowanie do potrzeb i zachowań użytkowników.

Projektowanie dostępności

W naszych projektach uwzględniamy potrzeby osób z niepełnosprawnościami czy starszych, takimi jak np. problemy ze wzrokiem czy słuchem, aby zwiększyć dostępność produktu dla każdego.

Integracja z zespołem

Współpracujemy z różnymi specjalistami, takimi jak badacze, programiści czy marketerzy, aby zapewnić spójność i skuteczność projektu.

Mobile Apps

Projektowanie interfejsu

Tworzymy estetyczne i intuicyjne projekty aplikacji mobilnych, z wykorzystaniem takich narzędzi, jak np. Adobe Figma.

Optymalizacja doświadczeń użytkownika

Dostosowujemy projekty do potrzeb i zachowań użytkowników, aby zwiększyć efektywność i przyjemność korzystania z aplikacji.

Elastyczne podejście

Analizujemy wymagania biznesowe i tworzymy unikalne projekty odpowiadające na indywidualne potrzeby i wymagania klienta.

Wsparcie w trakcie i po wdrożeniu

Naszym klientom zapewniamy szerokie wsparcie w procesie wdrożenia projektu oraz wsparcie po wdrożeniu, aby zapewnić prawidłowe działanie aplikacji.

SOCTECHLAB.io jest częścią Fundacji SOC TECH LAB – podmiotu ekonomii społecznej.