Wartości

Audyt dojrzałości cyfrowej i potrzeb organizacji

Oznacza ona zdolność organizacji do wykorzystania cyfrowych narzędzi i rozwiązań do automatyzacji procesów, poprawy efektywności operacyjnej i zwiększenia innowacyjności.

OCENA AKTUALNEGO POZIOMU CYFRYZACJI

Przeprowadzeniu audytu pozwoli na analizę aktualnego poziomu cyfryzacji organizacji, w tym identyfikacji mocnych i słabych stron oraz określeniu obszarów do poprawy efektywności biznesowej, zwiększenia konkurencyjności i zwiększenia zadowolenia klientów.

AUDYT POTRZEB I WYMAGAŃ BIZNESOWYCH

Audyt obejmuje analizę potrzeb i wymagań biznesowych organizacji, co pozwala na określenie, jakie rozwiązania cyfrowe są niezbędne do realizacji celów biznesowych.

IDENTYFIKACJA RYZYK I ZAGROŻEŃ

Audyt ma na celu identyfikację ryzyk i zagrożeń związanych z cyfryzacją organizacji, co pozwala na ich zminimalizowanie lub uniknięcie.

OPRACOWANIE PLANU DZIAŁAŃ

Na podstawie przeprowadzonego audytu, firma oferuje opracowanie planu działań, który pozwala na poprawę dojrzałości cyfrowej organizacji.

WSPARCIE W IMPLEMENTACJI

Oferujemy pomoc i wsparcie w implementacji zalecanych działań, co pozwala na efektywne wykorzystanie rozwiązań cyfrowych w organizacji.

Interesuje Cię Nasza oferta? Masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości? Umów się na bezpłatne konsultacje lub skontaktuj się z Nami.

Wartości

Audyt dostępności cyfrowej

Jest to proces identyfikacji i usuwania barier technologicznych dla osób z różnymi potrzebami, aby zapewnić im pełny dostęp do informacji i usług oferowanych przez organizację.

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Audyt dostępności pozwala na identyfikację i usunięcie barier technologicznych dla osób z różnymi potrzebami, co pozwala na zwiększenie dostępności stron internetowych, aplikacji mobilnych i innych produktów cyfrowych.

ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI

Dostępność cyfrowa jest ważnym elementem pozwalającym na konkurowanie z innymi firmami, dlatego audyt dostępności pozwala na zwiększenie konkurencyjności organizacji.

ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Audyt dostępności pozwala na identyfikację nowych rozwiązań i technologii, które mogą być wykorzystane do zwiększenia dostępności cyfrowej.

ZWIĘKSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Audyt dostępności pozwala na zwiększenie odpowiedzialności organizacji za dostępność cyfrową, co pozwala na lepsze spełnianie wymagań prawnych i etycznych.

SOCTECHLAB.io jest częścią Fundacji SOC TECH LAB – podmiotu ekonomii społecznej.